Publiskas vietas un telpas

Šāda apstrāde arī ir ārkārtīgi ieteicama sabiedrisko vietu virsmu attīrīšanai, kur dēļ lielas cilvēku plūsmas pastāv infekcijas slimību riski – transports, uzņēmumu telpas, sabiedriskas vietas – konteineri, saloni, sporta zāles, viesnīcas, ģērbtuves, baseini utt.

Sporta zāles, kompleksi un halles, trenažieru zāles un fitnesa centri ir kļuvuši par mūsu dzīves neatņēmamu sastāvdaļu. Līdz ar katru gadu to skaits nemitīgi pieaug, sakarā ar to rodas nepieciešamība pēc to apkalpošanas un uzturēšanas atbilstošā stāvoklī. Šajā gadījumā runa iet nevis par tehnisku, bet gan par sanitāro sporta kompleksu stāvokli.