Ventilācijas sistēmas tīrīšana ar tvaiku

Svaigā gaisa piekļuves un cirkulācijas iespēja, kā arī nepatīkamās smakas neesamība auto salonā ir iespējami tikai pie nosacījuma, ka ventilācijas sistēma funkcionē atbilstošā un normālā veidā. Tomēr, par jebkuru normālu ventilācijas sistēmas darbu ir iespējams runāt tikai tajā gadījumā, ja sistēma ir brīva no putekļiem. Turklāt, pati ventilācijas sistēma var kalpot par kaitīgu mikroorganismu un nepatīkamās smakas avotu. Tāpēc, attiecīgi, tas nozīmē to, ka visus gaisa vadus un ventilācijas sistēmas laiku pa laikam ir nepieciešams pakļaut tīrīšanai.

Tvaika tīrīšana – iespēja likvidēt netīrumus bez liekas piepūles!

Tradicionālais tīrīšanas veids paredz, ka ir nepieciešams pamatīgi demontēt auto salona dekoru un apdari, lai iegūtu piekļuvi visiem ventilācijas kanāliem. Rezultātā notiek ievērojams laika zaudējums. Tvaika tīrīšanas procedūrai nav nepieciešamas šādas darbības. Dēļ tā, ka par mazgājošo elementu šajā sistēmā kalpo gāzveida substance, tā dabīgā veidā iziet caur visiem sistēmas gaisa vadiem, caurulēm un restēm. Pateicoties tam nav nepieciešamības pēc ilglaicīgas sistēmas demontāžās un turpmākās tās salikšanas atpakaļ savā vietā, visa procedūra rit raiti un aizņem pavisam nedaudz laika.

Parastā mazgāšana prasa, lai ūdenim tiktu pievienotas aktīvās vielas, kuras iedarbojās uz virsmu. Parasti šādi līdzekļi gandrīz vienmēr ir aromatizēti. Pat uzreiz pēc rūpīgas skalošanas salons vienalga tiek piepildīts ar specifisku “ķīmisku” smaku, par kura avotu kalpo sistēma, kuras uzdevums, savukārt, ir nodrošināt svaigu gaisu. Veicot tīrīšanu ar tvaiku, nekādi mazgāšanas līdzekļi netiek izmantoti, tāpēc gaiss vienmēr paliek tīrs un svaigs, kā arī drošs tām personām, kas cieš no dažāda veida alerģijām.

Tīrīšanas laikā netīrumi tiek sasniegti pat visgrūtāk pieejamās vietās

Ventilācijas sistēmas tīrīšanas laikā karsti tvaiki tiek nosūtīti pa to pašu kanālu caurulēm, pa kurām parasti tiek izsūknēts gaiss. Pateicoties tam notiek dažāda veida netīrumu samīkstināšana un noņemšana, kā arī no visām ventilācijas sistēmas iekšējām virsmām tiek likvidēti putekļi. Rezultātā tīrs ir pat tādās vietās, kuras nevar sasniegt vienkāršās tīrīšanas laikā ar cilvēka rokām.